Политика на поверителност за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)                    


От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

При регистрация на www.siosmetics.bg,Вие се съгласявате личните Ви данни да се обработват от „Ви Джи Ей Трейд" ЕООД и приемате Общите условия и настоящите условия за поверителност на личните данни. Ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни за да Ви предоставим своите продукти. Данните служат за управление на Вашия профил и покупки в интернет страницата ни. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите, които предлагаме.

Когато направите поръчка за закупуване на стоки от нашия сайт, ние предаваме необходимите лични данни на куриери, участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволена от закона степен. Куриерите са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
SICOSMETICS.BG отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1)SICOSMETICS.BG събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето търговски услуги на www.sicosmetics.bg, приемането и изпращането на поръчки и рекламни съобщения, въз основа на:
Изрично получено съгласие от Вас като клиент, въвеждайки своите имейл, телефон, имена, адрес за доставка;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямоSICOSMETICS.BG;
За целите на легитимния интерес на SICOSMETICS.BG
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1)SICOSMETICS събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:
създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на www.sicosmtics.bg за поръчването на предлаганите стоки
осигуряване на доставка на Вашите поръчки до избран от Вас адрес;
регистрация на участник в събитие, организирано от нас
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
изпращане на информационни и промоционални съобщения.
подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
(2) SICISMETICS.BG спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, SICOSMETICS.BG може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява SICOSMETICS.BG?
Чл. 3. (1)SICOSMETICS.BG извършва следните операции с личните данни за следните цели:
Регистрация на потребител в www.sicosmetics.bg и изпълнение на получените поръчки за предлаганите от нас стоки.
Изпращане на информационни съобщения относно направените поръчки.
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
(2) SICOSMETICS.BG обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес за достака на поръчка)
Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Приготвяне и изпращане на направените поръчки
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в www.sicosmetics.bg, между SICOSMETICS.BG и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Други данни, които обработваме – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, SICOSMETICS.BG събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. 
(3) SICOSMETICS.BG не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от SICOSMETICS.BG само от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) SICOSMETICS.BG съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в www.sicosmetics.bg. След изтичането на този срок,  полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2)SICOSMETICS.BG съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) SICOSMETICS.BG може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2)SICOSMETICS.BG Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от SICOSMETICS.BG за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) SICOSMETICS.BGможе да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от SICOSMETICS.BG потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) SICOSMETICS.BG Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но SICOSMETICS.BG си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до SICOSMETICS.BG.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от SICOSMETICS.BG изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне.
(2) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до SICOSMETICS.BG.
Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате отSICOSMETICS.BG да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява наSICOSMETICS.BGда провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
SICOSMETICS.BG не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания наSICOSMETICS имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на SICOSMETICS.BG, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от SICOSMETICS.BG директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от SICOSMETICS.BG да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. SICOSMETICS.BG може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от SICOSMETICS.BG, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако SICOSMETICS.BG установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2)SICOSMETICS.BG не е длъжен да Ви уведомява, ако:
е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За изпълнение на Вашите поръчки, SICOSMETICS.BG предоставя Вашите имена, телефон, имейл и адрес за доставка на транспортната компания, която доставя поръчките.
SICOSMETICS.BG съхранява всички Ваши данни на наетите по договор хостинг услуги от хостинг компания на територията на България; предоставя Вашите имейл и имена на email маркетинг платформа, чрез която се изпращат уведомителни и маркетинг съобщения отSICOSMETICS.BG към Вас. Всички гореизброени лица са компании стриктно изпълняващи разпоредбите на GDPR.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът на SICOSMETICS.BG използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.
Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

За връзка с нас:
"Ви Джи Ей Трейд"ЕООД
Седалище: ЖК Тракия бл.105,гр.Пловдив 
E-mail: office@sicosmetics.bg
Телефон.: +359 896 335 526

 0